Fout
  • The style sheet "http:///Users/jeroenvandenbosch/Workshop 29 september/07 Het kleine cafe aan de haven.wav" could not be loaded. Check the URL.
    Please contact a site administrator.

Studio werk

Maandag 4 augustus 2014, Jeroen-accordeon duiktĀ de studio weer in!

De Triplemoon Studio's in Oosterhout was de plek des onheil!

Voor singer/songwriter Rens Hensen uit Tilburg heeft Jeroen-accordeon passende accordeon klanken gezet onder de nu al mooie ballad "Scared of the truth".

Een prachtige ballad die zijn plaatsje zal krijgen op de EP van Rens Hensen, die naar verwaching aan het eind van het jaar ge-releasedĀ zal gaan worden (mooi kerstcadeau)